Ważna informacja dla lekarzy chcących skorzystać z ustawowego wzrostu płacy zasadniczej zgodnie z “Ustawą podwyżkową” !

  Przypominamy wszystkim lekarzom chcącym skorzystać z podwyżki wynagrodzeń podstawowych do 6750 zł o konieczności złożenie pierwszego Oświadczenia, do 14 dni od daty wejścia w życie Ustawy. Ustawa wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2018 roku, w związku z tym, lekarze powinni złożyć pracodawcy przedmiotowe Oświadczenie od dnia...

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej w miesiącu wrześniu rozpoczyna realizację zajęć w programie „Za Życiem” dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które będzie prowadzone przez psychologów, pedagogów, logopedów, rehabilitantów, surdopedagogów i tyflopedagogów dla dzieci od 0 do 7 roku życia. Celem zajęć jest stymulacja rozwoju zaburzonych i opóźnionych funkcji poznawczych...

Kurs specjalizacyjny „PRAWO MEDYCZNE”

Jedyna edycja kursu w 2018 roku. Ilość miejsc ograniczona! Planowany termin kursu: 04.06.2018r. - 06.06.2018r. Osoby zainteresowane proszone są o bardzo pilny kontakt z Ośrodkiem Kształcenia Medycznego

IV Podbeskidzka Konferencja Medyczna

„Senior-znaczy aktywny” Konferencja odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2018 r. /piątek/ o godz. 9.30. W trakcie konferencji jak co roku wspieramy działanie Hospicjum Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Wyniki wyborów przeprowadzonych na XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy BIL w Bielsku-Białej

Okręgowa Komisja Wyborcza publikuje oficjalne wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 17 marca 2018 r. w Bielsku-Białej, podczas obrad XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy, na stanowiska oraz do organów Beskidzkiej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji (2018-2022). Obwieszczenie Przewodniczącego OKW XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej z dnia...

XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd

  17 marca 2018 roku obradował XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy w Bielsku-Białej. Delegaci, wybrani w ostatnio przeprowadzonych wyborach, zdecydowali o władzach Izby na nadchodzącą VIII kadencję Samorządu Lekarskiego oraz składach jej organów. Prezesem Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej został wybrany na drugą kadencję dr n.med. Klaudiusz Komor, natomiast Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej...

Biegli sądowi

Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze w Krakowie poszukuje lekarzy celem utworzenia właściwego zespołu biegłych w sprawie wydania opinii będącej przedmiotem postępowania.
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland