Ubezpieczenia OC 2018

W lutym 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła przepis zakazujący zawierania umowy ubezpieczenia na okres poprzedzający zawarcie tej umowy. Pomimo intensywnej akcji informacyjnej...

Opt-Out Pack

Zgodnie z prośbą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Porozumienia Rezydentów OZZL zamieszczamy materiały ujęte pod hasłem „Opt-Out Pack”: wstęp i spis treści, cofnięcie zgody na opt-out, żądania do dyrektora, odezwę do kierowników-ordynatorów, odezwę do lekarzy, instrukcję obsługi opt-out, FAQ prawne dotyczące opt-out opracowane przez radcę prawnego z Zespołu Radców Prawnych...

Master of Business Administration dla Sektora Ochrony Zdrowia

Od roku akademickiego 2017/2018 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów rozpoczynają realizację prestiżowego i jedynego na Śląsku  programu Master of Business Administration dla Sektora Ochrony Zdrowia Program studiów skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi,...

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA PATRONALNEGO SŁUŻBY ZDROWIA

Liturgiczne święto, przypadające 18 października, jest doskonałą okazją, aby podziękować wszystkim Państwu, którzy służycie chorym - lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, diagnostom laboratoryjnym, farmaceutom, pracownikom obsługi szpitali, przychodni, hospicjów i innych instytucji medycznych, kapelanom, siostrom zakonnym i wolontariuszom – za Wasz ofiarny trud.

Ogólnopolskie bezpłatne szkolenia

Ogólnopolskie bezpłatne szkolenia realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia Ministerstwa Zdrowia oraz Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ogólnopolskie Rekolekcje dla Środowiska Medycznego

      Szanowni Państwo,   Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskich Rekolekcjach dla Środowiska Medycznego   w dniach 6-8 X 2017 r.   w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach k/Warszawy, miejscowości pięknie położonej w otulinie Puszczy Kampinoskiej, znanej z Ośrodka dla Dzieci Niewidomych im. Róży...

System Monitorowania Kształcenia – informacje

    Podręcznik użytkownika – dla Absolwenta   Podręcznik użytkownika – dla lekarza i lekarza dentysty   Państwowy Egzamin Specjalizacyjny   Szkolenie specjalizacyjne - zmiany     Informacje o Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) Zrealizowany w ramach Projektu Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4) System...
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland