LIST OTWARTY PREZESA NRL DO SPOŁECZEŃSTWA ORAZ LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

Szanowni Państwo, w imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej przekazujemy list otwarty do społeczeństwa oraz lekarzy i lekarzy dentystów dot. niedawno uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych z prośbą o zapoznanie się

Informacja po spotkaniu z Premierem

16 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z Prezesem Rady Ministrów, Ministrem Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.   Otwierając spotkanie Premier Morawiecki wyraził chęć konsultacji z samorządem lekarskim i pielęgniarskim obecnej sytuacji w ochronie zdrowia. Minister Niedzielski omówił nadchodzące zmiany, które w najbliższym...

Szkoleniach online na temat pandemii organizowane przez NIL

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza do udziału w nowych szkoleniach online na temat pandemii. Szkolenia poprowadzi: ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19 dr n. med. Paweł Grzesiowski. PANDEMIA COVID-19 – AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMICZNA, ASPEKTY KLINICZNE ( 4.12.2020 lub 11.12.2020 )   PANDEMIA COVID-19 – ORGANIZACJA OPIEKI NAD...

Jak przekonać pacjenta do e-usług

    Co do korzyści z cyfryzacji ochrony zdrowia nikt nie ma wątpliwości, jednak, żeby w pełni korzystać z e-zdrowia trzeba wykonać czynności, które dla niektórych mogą stanowić problem. Ich można zmotywować   Pacjent musi poczuć, że cyfryzacja usług zdrowotnych przyniesie mu realny zysk. Wtedy przekonuje się, że warto...

Nie wszystko złoto, co się świeci – Sejmowa Komisja Zdrowia przegłosowała projekt o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Koleżanki i Koledzy,   Komisja Zdrowia przegłosowała projekt o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19. Wśród 28 głosujących, 21 było za, 1 przeciw, 6 wstrzymało się. Ustawa jest przedstawiana jako ukłon w stronę środowiska medycznego i spełnienie naszych postulatów – nic bardziej...

PETYCJA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI Centrów Zdrowia Psychicznego

Podczas gdy NFZ planuje cięcia w obszarze psychiatrii, pacjenci w trosce o godną opiekę, zbierają podpisy pod petycją w sprawie przyszłości Centrów Zdrowia Psychicznego.   NFZ mając o 5 miliardów złotych większy budżet na 2021 rok planuje obciąć wydatki na psychiatrię o 115 mln.! Pacjenci i ich bliscy oraz...

Sprawozdanie z posiedzenia Sztabu Kryzysowego zwołanego przez Wojewodę Śląskiego z udziałem Prezesów Izb Lekarskich

W zwołanym przez Wojewodę Śląskiego posiedzeniu sztabu kryzysowego wzięli udział Prezesi Izb Lekarskich, Pielęgniarskich, eksperci w zakresie chorób zakaźnych i anestezjologii, dowodzący służb mundurowych oraz dyrekcja SANEPiD. Tematami wiodącymi były dwa problemy: Koncentracja miejsc respiratorowych Przygotowanie do uruchomienia szpitala alternatywnego (polowego) W pierwszej części głos zabrali specjaliści z zakresu...

Apel Wojewody

Koleżanki i Koledzy! Na prośbę Wojewody Małopolskiego poniżej przekazuję korespondencję w spr. pilnej potrzeby dodatkowego zaangażowania lekarzy do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii. Wszyscy wiemy, jak trudna jest sytuacja, gotowych do podjęcia się tego zadania proszę o zgłoszenia na adres mailowy: biuro@oilkrakow.org.pl  
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland