Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z usługą Newsletter Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Beskidzka Izba Lekarska, ul. Krasińskiego 28
43-300 Bielsko-Biała.

Mogą się Państwo z nią kontaktować w następujący sposób:

a)    poprzez e-mail: sekretariat@bil.bielsko.pl
b)    telefonicznie: tel.: 33/8150312,
c)    listownie: ul. Krasińskiego 28, 43-300 Bielsko-Biała.

Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych – Panią Agnieszką Witoszek:

a)   telefonicznie: 723990911 ,
b)    poprzez e-mail: agnieszka@witoszek.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi Beskidzka Izba Lekarska zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w BIL systemów informatycznych.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych i okres ich przechowywania

W celu realizacji usługi Newsletter Beskidzka Izba Lekarska przetwarza jedynie nazwę adresu e-mail osoby fizycznej. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu Państwa rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Beskidzką Izbę Lekarską.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    prawo do usunięcia danych osobowych;
d)    prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera przez Beskidzką Izbę Lekarską.

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland