Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z usługą Newsletter Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Beskidzka Izba Lekarska, ul. Bystrzańska 23
43-300 Bielsko-Biała.

Mogą się Państwo z nią kontaktować w następujący sposób:

a)    poprzez e-mail: sekretariat@bil.bielsko.pl
b)    telefonicznie: tel.: 33/8150312,
c)    listownie: ul. Bystrzańska 23, 43-300 Bielsko-Biała.

Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych – Panią Agnieszką Witoszek:

a)   telefonicznie: 723990911 ,
b)    poprzez e-mail: agnieszka@witoszek.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi Beskidzka Izba Lekarska zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w BIL systemów informatycznych.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych i okres ich przechowywania

W celu realizacji usługi Newsletter Beskidzka Izba Lekarska przetwarza jedynie nazwę adresu e-mail osoby fizycznej. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu Państwa rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Beskidzką Izbę Lekarską.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    prawo do usunięcia danych osobowych;
d)    prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera przez Beskidzką Izbę Lekarską.

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland