RADA PROGRAMOWA
OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
oraz
Firma Novo Nordisk

 

uprzejmie zapraszają na kurs medyczny nt.

„Pacjent ze skazą krwotoczną w szpitalnym oddziale ratunkowym lub oddziale zabiegowym”

Wykładowca:

lek. Joanna Basa
specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, hematologii i transfuzjologii klinicznej

„Postępowanie z pacjentem - aspekty prawne i medyczne”

Wykładowca:

mec. Wojciech Wojtal
Prawnik , specjalista w zakresie prawa medycznego
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Propozycję pytań prawnych dotyczących tematu wykładu prosimy przesłać
do 27.03.2019r. na adres mailowy okm@bil.bielsko.pl

Kurs medyczny odbędzie się dnia
3 kwietnia 2019 r. /środa/
o godz. 17.00

w sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28

Po szkoleniu firma Novo Nordisk zaprasza na poczęstunek do Klubu Lekarza

Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów / tekst jedn.Dz.U. z 2017 r. poz. 1923/

SZKOLENIE OTWARTE

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland