VII Konkurs Poetycko-Prozatorski dla lekarzy „Puls Słowa”

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim dla lekarzy „Puls Słowa”.

Prace na VII Konkurs Poetycko-Prozatorski dla lekarzy i lekarzy dentystów „Puls Słowa” należy nadsyłać
do dnia 30 września 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Redakcja „Zdrowej Pragi”
03-719 Warszawa
ul. Jagiellońska 34
z dopiskiem: Konkurs Poetycko-Prozatorski „Puls Słowa”.
 

KK_5MPL_foto1Regulamin konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland