Zarząd Oddziału Beskidzkiego
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Rada Programowa Ośrodka Kształcenia Medycznego
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
oraz
Firma Servier

zapraszają na konferencję nt.

„Kilka prostych sposobów w diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego”

Wykładowca:

Dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
prof. nadzw. Instytutu Kardiologii Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie

Wykładowca:

Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
Kierownik Poradni Lipidowej w Instytucie Kardiologii w Aninie

Konferencja odbędzie się w dniu
25 kwietnia 2019 r. /czwartek/
o godz.18.30

w sali wykładowej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28

Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów / tekst jedn.Dz.U. z 2017 r. poz. 1923/

SZKOLENIE OTWARTE


Pobierz do iCal

Pobierz do Kalendarza Google

  Zarząd Oddziału Beskidzkiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Rada Programowa Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz Firma Servier

  zapraszają na konferencję nt.

  „Kilka prostych sposobów w diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego”

  Wykładowca:

  Dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz prof. nadzw. Instytutu Kardiologii Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie

  Wykładowca:

  Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski Kierownik Poradni Lipidowej w Instytucie Kardiologii w Aninie

  Konferencja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. /czwartek/ o godz.18.30

  w sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28

  Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów / tekst jedn.Dz.U. z 2017 r. poz. 1923/

  SZKOLENIE OTWARTE

  Starts: 25/04/2019 18:30:00
  Bielsko-Biała,
  34-300
  X
  Bystrzańska 23
  Bielsko Biała
  Śląskie
  43-300
  Poland