RADA PROGRAMOWA
OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
oraz
Firma Novo Nordisk

 

uprzejmie zapraszają na kurs medyczny nt.

„Pacjent ze skazą krwotoczną w szpitalnym oddziale ratunkowym lub oddziale zabiegowym”

Wykładowca:

lek. Joanna Basa
specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, hematologii i transfuzjologii klinicznej

„Postępowanie z pacjentem - aspekty prawne i medyczne”

Wykładowca:

mec. Wojciech Wojtal
Prawnik , specjalista w zakresie prawa medycznego
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Propozycję pytań prawnych dotyczących tematu wykładu prosimy przesłać
do 27.03.2019r. na adres mailowy okm@bil.bielsko.pl

Kurs medyczny odbędzie się dnia
3 kwietnia 2019 r. /środa/
o godz. 17.00

w sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28

Po szkoleniu firma Novo Nordisk zaprasza na poczęstunek do Klubu Lekarza

Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów / tekst jedn.Dz.U. z 2017 r. poz. 1923/

SZKOLENIE OTWARTE


Pobierz do iCal

Pobierz do Kalendarza Google

   
  RADA PROGRAMOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ oraz Firma Novo Nordisk
   

  uprzejmie zapraszają na kurs medyczny nt.

  „Pacjent ze skazą krwotoczną w szpitalnym oddziale ratunkowym lub oddziale zabiegowym”

  Wykładowca:

  lek. Joanna Basa specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, hematologii i transfuzjologii klinicznej

  „Postępowanie z pacjentem - aspekty prawne i medyczne”

  Wykładowca:

  mec. Wojciech Wojtal Prawnik , specjalista w zakresie prawa medycznego Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  Propozycję pytań prawnych dotyczących tematu wykładu prosimy przesłać do 27.03.2019r. na adres mailowy okm@bil.bielsko.pl

  Kurs medyczny odbędzie się dnia 3 kwietnia 2019 r. /środa/ o godz. 17.00

  w sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28

  Po szkoleniu firma Novo Nordisk zaprasza na poczęstunek do Klubu Lekarza

  Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów / tekst jedn.Dz.U. z 2017 r. poz. 1923/

  SZKOLENIE OTWARTE

  Starts: 03/04/2019 17:00:00
  Bielsko-Biała,
  34-300
  X
  Bystrzańska 23
  Bielsko Biała
  Śląskie
  43-300
  Poland