ZARZĄD ODDZIAŁU BESKIDZKIEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO 

RADA PROGRAMOWA
OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 

POLMEDICO

zapraszają na konferencję


„Schizofrenia
– czy mam się bać ?”

dr hab. n. med. Robert Pudlo
specjalista psychiatrii
specjalista psychiatrii środowiskowej

Katedra Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Konferencja odbędzie się w dniu
23 listopada 2018 r. /piątek/ o godz.18.30
w sali wykładowej Polikliniki Stomatologicznej
„Pod Szyndzielnią”
w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 193


Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Klaudiusz Komor
Wiceprezes Oddziału Beskidzkiego
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
dr n. med. Claudius Becker
Prezes Oddziału Beskidzkiego
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor

Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów / tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1923/


Pobierz do iCal

Pobierz do Kalendarza Google

  ZARZĄD ODDZIAŁU BESKIDZKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO  RADA PROGRAMOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ  POLMEDICO

  zapraszają na konferencję


  „Schizofrenia – czy mam się bać ?”

  dr hab. n. med. Robert Pudlo specjalista psychiatrii specjalista psychiatrii środowiskowej

  Katedra Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

  Konferencja odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. /piątek/ o godz.18.30 w sali wykładowej Polikliniki Stomatologicznej „Pod Szyndzielnią” w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 193


  Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej dr n. med. Klaudiusz Komor Wiceprezes Oddziału Beskidzkiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dr n. med. Claudius Becker Prezes Oddziału Beskidzkiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor

  Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów / tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1923/

  Starts: 23/11/2018 18:30:00
  ,
  43-300
  X
  Bystrzańska 23
  Bielsko Biała
  Śląskie
  43-300
  Poland