W dniu 13 października br. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli samorządu lekarskiego z dyrekcja Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Z ramienia NFZ rozmowy prowadzili: Pani Ewa Momot Dyrektor Śląskiego OW NFZ, Pani Krystyna Semenowicz-Siuda Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Śląskiego OW NFZ i Pani Dorota Suchy Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Śląskiego OW NFZ. Izbę Lekarską reprezentowali dr n. med. Jacek Kozakiewicz Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej, lekarz stomatolog Beata Jarczewska-Głośnicka Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej, lekarz stomatolog Alina Stępnik-Mardzyńska, członek Komisji Stomatologicznej Śląskiej Izby Lekarskiej.

Przedstawiciele lekarzy dentystów wręczyli Pani Dyrektor wniosek o zawarcie aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, mocą których uległby zmianie czas świadczenia usług proporcjonalnie  w stosunku do przyjętej wartości etatu przeliczeniowego.  Obszernie  uzasadnili wniosek o  proporcjonalne zmniejszenie czasu świadczenia usług stomatologicznych. Na poparcie dołączono do wniosku opinię prawną sporządzoną przez radcę prawnego Tomasza Pęcherza na wniosek izby lekarskiej. Dyrekcja Śląskiego Oddziału NFZ zapozna się z przedłożonymi materiałami i jeszcze raz przeanalizuje prośbę o zmniejszenie ilości godzin świadczenia usług stomatologicznych w ramach etatu. Kolejne rozmowy w tej sprawie zaplanowano na koniec bieżącego miesiąca.

 

20.10.2015

Sporządziła

Beata Jarczewska-Głośnicka

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland