Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem.

 

SPOSÓB OPŁACANIA SKLADKI CZŁONKOWSKIEJ


Składkę w wysokości 8,00 zł. miesięcznie należy wpłacać   
na konto bankowe 


Polskie Towarzystwo Lekarskie 
43-300 BIELSKO-BIAŁA
UL.KRASIŃSKIEGO 28

 

77 1020 1390 0000 6502 0167 3334

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland