APEL NR 1/VIII/2018
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 22 maja 2018r.

w sprawie: wezwania Dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej do zaprzestania praktyki niezgodnej z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża stanowczy protest przeciwko praktyce uzależniania przez Dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej udzielenia lekarzowi zgody na płatny urlop szkoleniowy od wyrażenia przez tegoż lekarza zgody na podpisanie tzw. klauzuli opt-out.

Wskazujemy, że takie działanie jest bezprawne i nosi znamiona szykany. Nadto narusza art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 160 z późn.zm.).

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wzywa Dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej do zaprzestania szykanowania lekarzy w sposób opisany powyżej i umożliwienia lekarzom rozwoju zawodowego.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland