APEL NR 2/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 3 lipca 2018 roku

w sprawie: niedopuszczalnych praktyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec praktyk pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy dzwoniąc bezpośrednio na numer telefonu lekarza, informują o konieczności niezwłocznego uzyskania certyfikatów ZUS do podpisywania E-ZLA, równocześnie strasząc karą, jeżeli lekarz natychmiast nie wykona tego obowiązku.
Okręgowa Rada Lekarska uważa opisane działanie za niedopuszczalne, ponieważ każdy z lekarzy ma prawo do podjęcia indywidualnej decyzji w kwestii uzyskania certyfikatu z ZUS do podpisywania E-ZLA, wolnej od nacisków pracowników ZUS. Nadto przepisy prawa nie przewidują żadnej sankcji za nieuzyskanie przez lekarza certyfikatu z ZUS do podpisywania E-ZLA. Tak więc aktywność pracowników ZUS telefonicznie przypominających o konieczności natychmiastowego uzyskania certyfikatu z ZUS należy uznać za przekroczenie uprawnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w powyższym zakresie, a straszenie nieistniejącymi karami należy ocenić jako nadużycie prawa.

W tym stanie rzeczy Okręgowa Rada Lekarska apeluje o zaprzestanie działań, o których mowa powyżej i skupienie się jedynie na akcji informacyjnej, jednak z zaprzestaniem bezpośrednich telefonów do lekarzy.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland