APEL NR 2/VIII/2020
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 24 marca 2020 roku

do Ministra Zdrowia w sprawie zbyt małej dostępności do testów
wykrywających COVID-19

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o pilne podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu zwiększenie ilości i ułatwienie dostępności do wiarygodnych testów laboratoryjnych COVID-19.

W chwili obecnej niewystarczająca liczba testów i laboratoriów je wykonujących powoduje, że niejednokrotnie oczekiwanie na wynik trwa wiele godzin, powodując czasowe zawieszenie pracy oddziałów, SOR-ów czy izb przyjęć, a także niepotrzebny stres i zdenerwowanie personelu medycznego, który miał kontakt z podejrzanym przypadkiem.

Skuteczna walka z pandemią wymaga nie tylko maksymalnego poświęcenia personelu medycznego, czego nie brakuje obecnie w całym kraju, ale również wsparcia w nowoczesne i szybkie metody diagnostyki, tak aby w każdym wątpliwym przypadku móc szybko podjąć decyzję i włączyć optymalne leczenie.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland