APEL NR 3/VIII/2020
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 24 marca 2020 roku

do lekarzy i lekarzy dentystów w obliczu pandemii COVID-19

W obliczu pandemii COVID-19, będącej zagrożeniem dla społeczeństwa na niespotykaną dotychczas skalę Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w pierwszej kolejności dziękuje tym wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, którzy pozostają na pierwszej linii walki z COVID-19.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej, o bezwzględne przestrzeganie zasad etyki lekarskiej i podstawowego przesłania przysięgi Hipokratesa mówiącego, że podstawowym celem lekarza jest dobro pacjenta.

Zdajemy sobie sprawę, że niestety nie wszyscy lekarze są psychicznie gotowi, aby zmierzyć się z ekstremalnymi wyzwaniami.

Docierają do nas z innych terenów naszego kraju informacje o przypadkach lekarzy, którzy wobec obecnej sytuacji, pomimo zapewnionych pełnych środków ochrony osobistej odmawiają udzielania pomocy pacjentom z podejrzeniem COVID-19 lub nawet występują z żądaniem zmiany odbywanej specjalizacji z chorób zakaźnych na inną. W naszej ocenie takie postawy są wysoce nieetyczne i godne potępienia.

Apelujemy, aby w sytuacji trudności i zwątpienia środowisko lekarzy i lekarzy dentystów wspierało się wzajemnie.

W sytuacji, gdy nadszedł czas próby musimy wykazać maksymalną jedność, tak jak mówi powiedzenie, że w chwili próby „wszystkie ręce na pokład”.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland