APEL NR 4/VIII/2020
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 24 marca 2020 roku

w sprawie braków w zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej w związku z pandemią koronawirusa COVID-19

W związku ze zgłaszanymi zarówno przez szpitale jak i mniejsze zakłady opieki zdrowotnej, a także indywidualne praktyki lekarskie dużymi trudnościami w zaopatrzeniu w środki indywidualnej ochrony (maseczki, fartuchy, środki dezynfekcyjne) w sytuacji pandemii koronawirusa COVID-19, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do odpowiednich władz państwowych o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu zapewnienie odpowiedniej dostępności środków ochrony osobistej dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Skuteczna walka z pandemią jest możliwa wyłącznie przy optymalnym zabezpieczeniu personelu medycznego, którego niedobór widoczny od dawna może się drastycznie pogłębić jeżeli dopuścimy do zakażeń lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych na skutek braku odpowiedniej ochrony.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland