APEL NR 5/VIII/2020
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 24 marca 2020 roku

do Dyrektorów szpitali na terenie BIL w obliczu pandemii COVID-19

W obliczu pandemii COVID-19, będącej zagrożeniem dla społeczeństwa na niespotykaną dotychczas skalę Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do dyrektorów szpitali na terenie działania Beskidzkiej Izby Lekarskiej o poszanowanie praw pracowniczych lekarzy, a w szczególności ich prawa do odpoczynku, ochrony osobistej i do wynagrodzenia.

 

Apelujemy, aby w szczególnych przypadkach, gdy zaistnieje konieczność zmiany harmonogramu czasu pracy, przesunięcia lekarzy do innych oddziałów lub jednostek, skierowania lekarza na czasową izolację lub innych niestandardowych działań, w żadnym wypadku nie skutkowało to obniżeniem należnego lekarzom wynagrodzenia.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland