APEL NR 6/VIII/2020
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 24 marca 2020 roku

do konsultantów krajowych w dziedzinach stomatologii o pilne opracowanie wytycznych dla gabinetów dentystycznych w związku z pandemią COVID-19

W związku licznymi interwencjami lekarzy dentystów, członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do konsultantów krajowych w dziedzinach stomatologii o pilne opracowanie jednolitych i praktycznych wytycznych dla gabinetów dentystycznych w związku z pandemią COVID-19.

Podobne wytyczne zostały już opracowane przez konsultantów krajowych w innych dziedzinach, natomiast olbrzymia grupa lekarzy dentystów na dzień dzisiejszy nie ma żadnych, opracowanych przez najlepszych specjalistów wytycznych co do zalecanych sposobów ochrony osobistej, ochrony pacjentów i dezynfekcji gabinetów w obliczu nowego zagrożenia jakim jest pandemia COVID-19.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland