APEL NR 7/VIII/2020
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 24 marca 2020 roku

do Ministra Zdrowia o pilną zmianę przepisów dotyczących stażu podyplomowego

W obliczu pandemii COVID-19, wobec powszechnego zawieszania działalności gabinetów dentystycznych, przekształcania szpitali w szpitale zakaźne, coraz częściej dochodzi do sytuacji, że lekarze stażyści i lekarze dentyści w trakcie stażu podyplomowego nie mogą realizować programu stażu w formie określonej rozporządzeniem. Wobec tego Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o rozwiązania umożliwiające realizację programu stażu w tych specyficznych warunkach w związku z pandemią COVID-19, tak aby nie było konieczności przedłużenie trwania stażu podyplomowego.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland