APEL NR 1/VII/2016

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

 BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 26 lutego 2016 roku

 

 

w sprawie: powstrzymania się od wystawiania druków ZLA w formie elektronicznej.

 

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej zwraca się do lekarzy i lekarzy dentystów, by powstrzymali się od wystawiania druków ZLA w formie elektronicznej.

Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, Federacji Porozumienie Zielonogórskie,  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia uznali, że  aplikacja przygotowana przez ZUS wymaga znaczących modyfikacji i do czasu ich wprowadzenia nie rekomendują lekarzom zakładania kont na portalu i wystawiania zwolnień w systemie elektronicznym ZUS.

 

Oczekujemy:
1) radykalnego uproszczenia systemu wystawiania e-zwolnień tak by rolą lekarza było określenie przyczyny choroby i czasu niezdolności do pracy a wszystkie pozostałe elementy procedury (np. określenie adresu pobytu, płatników składek) odbywały się poza obowiązkami lekarza;
2) stworzenia przez ZUS  interfejsu pozwalającego na swobodne komunikowanie się z systemem e-ZLA aplikacji gabinetowych (dzisiaj lekarz w celu wystawienia zwolnienia musi  logować się  na portalu e-zwolnień, często wielokrotnie w ciągu dnia);

 

3) racjonalnego rozwiązania kwestii wystawiania zwolnień lekarskich w sytuacji braku dostępu do internetu ( w aktualnie obowiązującym modelu lekarz musi przewidzieć taka sytuacje i pobrać na zapas pewną pulę numerów, wydrukować pacjentowi zwolnienie a po odzyskaniu dostępu do sieci wprowadzić ręcznie wystawione zwolnienia do systemu ZUS. Dopiero po wprowadzeniu całej puli będzie można otrzymać kolejne numery. O ilości przyznawanych jednorazowo numerów decydował  będzie ZUS);

 

4) zmiany sposobu podpisywania wystawionych zwolnień  (dzisiaj możliwe jest użycie podpisu kwalifikowanego, który jest płatny i koszty jego zakupu obciąża lekarza lub przychodnie. Alternatywną metodą autoryzacji jest prywatną profil zaufany  e-puap lekarza -o ile  taki profil posiada).  W ocenie zebranych e-puap, który wymaga przesyłania sms-ów lub maili jest zbyt czasochłonny.  Nie dokonano również oceny jak ten system zadziała jeżeli jednocześnie zaloguje się kilkanaście tysięcy lekarzy.

 

Otwartą kwestią pozostaje również określenie kto poniesie koszty związane z wprowadzeniem systemu e-zwolnień.

Rozwiązanie wyżej wymienionych problemów jest warunkiem niezbędnym do kolejnego etapu, jakim powinien być pilotaż realizowany z określoną grupą lekarzy i dopiero po jego zakończeniu i analizie wniosków procedura wystawiania e-zwolnień może zostać uznana za gotową do wykorzystania w szerokim zakresie.

 

W naszej ocenie, lekarze powinni wstrzymać się z korzystaniem z aplikacji e-zwolnień  by pozwolić reprezentantom naszego środowiska, Politykom i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych  na efektywne wykorzystanie dwuletniego okresu przejściowego. Uważamy,  że jest to wystarczający czas na przeprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych i informatycznych umożliwiających w przyszłości korzystanie z systemu e-zwolnień.

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland