STANOWISKO NR 1/VIII/2020
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 7 lipca 2020 roku

 

w sprawie: poparcia projektu ustawy „dobry samarytanin”.

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej popiera projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tzw. ustawy „dobry samarytanin” ograniczającej odpowiedzialność lekarzy za czynności zawodowe w okresie epidemii COVID-19.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland