STANOWISKO NR 1/VIII/2021
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 16 lutego 2021 roku

w sprawie: sytuacji finansowej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w związku ze zmianami sposobu finansowania.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża duże zaniepokojenie sytuacją finansową Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, która zaistniała w wyniku nagłej zmiany sposobu finansowania szpitali pediatrycznych z ryczałtowego, wprowadzonego w ramach sieci szpitali, na finansowanie za realnie wykonane usługi. Zmiana ta w obecnej sytuacji pandemii COVID-19 kiedy ilość hospitalizacji jest zdecydowanie mniejsza (nawet do 40%) spowodowała, że szpital został nagle bez środków finansowych wystarczających do funkcjonowania, do zapewnienia pensji pracownikom i usług medycznych małym pacjentom.
Zwracamy się z apelem do Ministerstwa Zdrowia o niezwłoczne działania mające na celu rozwiązanie tej trudnej sytuacji szpitala i odłożenie jakichkolwiek niekorzystnych zmian w finansowaniu do czasu zakończenia epidemii.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland