STANOWISKO NR 1/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie: wykorzystywania zwolnienia lekarskiego w związku z protestami różnych grup zawodowych.

W ostatnich miesiącach, w przestrzeni publicznej, pojawił się nowy bezprecedensowy sposób protestu poprzez informowanie o masowym wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego jako środka szantażu czy też nacisku na pracodawcę w sytuacji zgłoszenia postulatów np. płacowych.
Zjawisko to jest niezwykle niepokojące, ponieważ w mediach pojawiła się niebezpieczna sugestia jakoby działo się to przy cichym wsparciu środowiska lekarskiego, ponieważ nikt inny zwolnienia lekarskiego nie może wystawić.

Jako członkowie samorządu lekarskiego zdecydowanie przeciwstawiamy się takim nieuprawnionym twierdzeniom czy tez sugestiom, że lekarze masowo wystawiają fikcyjne zwolnienia lekarskie.

Samorząd Lekarski realizuje ustawowy obowiązek sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, a zatem wszelkie nieprawidłowości w działalności zawodowej lekarzy powinny być zgłaszane do samorządu zawodowego. W ostatnich miesiącach żadna z uprawnionych instytucji takiego zgłoszenia nie dokonała, co potwierdza fakt, ze krążące informacje o fikcyjnych zwolnieniach lekarskich są tzw. fake newsami.
My, członkowie Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowczo sprzeciwiamy się, aby w przestrzeni publicznej za pośrednictwem mediów pojawiały

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 


 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland