STANOWISKO NR 2/VIII/2022
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 1 marca 2022 roku


Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej popiera wspólne stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie sytuacji w Ukrainie.

 

 

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland