Stanowisko nr 1/2016

Komisji Stomatologicznej Beskidzkiej Izby Lekarskiej

z dnia   22 kwietnia  2016 r.

 

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

 

 Komisja Stomatologiczna Okręgowej Beskidzkiej Rady Lekarskiej,
po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia  negatywnie ocenia propozycję zwiększenia limitu przyjęć na kierunku lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2016/2017.

Zdaniem Komisji Stomatologicznej, zwiększenie limitu przyjęć na kierunku lekarsko-dentystycznym bez uwzględnienia możliwości dydaktycznych uczelni skutkować będzie obniżeniem jakości kształcenia teoretycznego i praktycznego na tym kierunku. Rosnąca liczba absolwentów stomatologii, przewyższająca zapotrzebowanie na lekarzy dentystów, w sposób znaczny utrudni osobom wykonywanie zawodu lekarza dentysty, jednocześnie nie rozwiąże problemu dostępności do świadczeń stomatologicznych.

Równocześnie Komisja Stomatologiczna zwraca uwagę na bardzo istotny problem malejącej ilości lekarzy specjalistów z dziedzin stomatologicznych. W związku z powyższym w ocenie Komisji należałoby część środków finansowych zaplanowanych na kształcenie przed-dyplomowe przekierować na kształcenie specjalistyczne.

 

Przewodnicząca

Komisji Stomatologicznej

Okręgowej Rady Lekarskiej w Bielsku-Białej

Lek. Dent. Beata Jarczewska-Głośnicka

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland