Stanowisko nr 2/2016

Komisji Stomatologicznej Beskidzkiej Izby Lekarskiej

z dnia   22 kwietnia  2016 r.

 

W związku z pojawiającymi się postulatami zwiększenia ilości punktów na świadczenia stomatologiczne dla lekarzy prowadzących staże podyplomowe lub przyznania punktów dla lekarzy stażystów Komisja Stomatologiczna Beskidzkiej Okręgowej Rady Lekarskiej, zwraca uwagę iż jest bardzo dużo placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych i następne placówki starają się o przyznanie im takich uprawnień. Realizacja staży podyplomowych może odbywać się zarówno w zakresie świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jak i w zakresie świadczeń nie objętych taka refundacją.

 

Mają na uwadze powyższe, Komisja Stomatologiczna negatywnie ocenia postulaty zwiększenia ilości punktów rozliczeniowych dla jednostek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.

 

Jednocześnie Komisja Stomatologiczna uważa, że zwiększenie ilości punktów rozliczeniowych byłoby wskazane w jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji. Jednostek takich jest mało a zwiększenie ilości świadczeń stomatologicznych refundowanych w tych jednostkach mogłoby zwiększyć ilość miejsc specjalizacyjnych. Lekarze otwierający specjalizacje mają na tyle duży staż pracy i doświadczenie w danej dziedzinie stomatologii, że wykonywanie świadczeń  refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie stanowiłoby problemu a w znacznym stopniu ułatwiłoby kształcenie specjalizacyjne.

 

Przewodnicząca

Komisji Stomatologicznej

Okręgowej Rady Lekarskiej w Bielsku-Białej

Lek. Dent. Beata Jarczewska-Głośnicka

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland