STANOWISKO NR 2/VII/2016 

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 26 lutego 2016 roku

 

w sprawie:  propozycji nowelizacji ustawy o zawodach  lekarza i lekarza dentysty, polegającej na wprowadzeniu możliwości zatrudnienia lekarza lub lekarza dentysty w indywidualnej bądź indywidualnej specjalistycznej praktyce lekarskiej.

 

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej, przyjmując niniejsze stanowisko zwykłą większością głosów, uważa za  wskazaną nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dopuszczająca zatrudnienie przez lekarza lub lekarza dentystę prowadzącego indywidualną bądź indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w uzasadnionych przypadkach (np. losowych) lekarza, lub lekarza dentystę o tej samej specjalności i porównywalnych kwalifikacjach zawodowych na czas określony.

Celem proponowanej zmiany jest umożliwienie lekarzowi lub lekarzowi dentyście, prowadzącym indywidualną bądź indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, zatrudnienia innego lekarza celem zapewnienia zastępstwa w  czasie choroby, urlopu, lub w innych sytuacjach losowych. Nie jest natomiast ideą proponowanej zmiany umożliwienie zatrudniania w indywidualnej bądź indywidualnej specjalistycznej praktyce lekarskiej lekarzy różnych specjalności zamiast utworzenia podmiotu leczniczego.

Jednocześnie należy odnotować, że znaczna grupa członków Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej jest przeciwna nowelizacji ustawy w powyższym zakresie, albowiem indywidualna bądź indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska winna być prowadzona pod własnym nazwiskiem. Ten wymóg odróżnia aktualnie praktykę lekarską od podmiotu leczniczego. Ponadto rodzi się pytanie czy w związku z proponowaną nowelizacją ustawy nie będzie konieczne tworzenie kolejnego rodzaju praktyki lekarskiej wykonywanej wyłącznie w indywidualnej bądź indywidualnej specjalistycznej  praktyce lekarskiej. W konsekwencji zrównanie wymogów odnośnie indywidualnych praktyk z wymogami obowiązującymi wobec podmiotów leczniczych może doprowadzić do likwidacji rejestru praktyk zawodowych.

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland