STANOWISKO NR 3/IX/2022
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 2 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie: poparcia Apelu nr 1/IX/2022 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 26 lipca 2022 r. do Naczelnej Rady Lekarskiej.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej popiera Apel nr 1/IX/2022 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 26 lipca 2022 r. do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań powodujących zmianę redakcji decyzji administracyjnych dotyczących udzielania zgody na wykonywanie zawodu lekarza wydawanych przez Ministra Zdrowia w związku z art. 61 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 9,10 i 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r., poz. 790, 1559 i 2232 oraz z 2022 r., poz. 583).

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

RADOSŁAW PIWOWARCZYK

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland