STANOWISKO NR 4/IX/2022
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 2 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie: zmniejszania dostępności mieszkańców Podbeskidzia do bezpłatnej opieki stomatologicznej.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża głębokie zaniepokojenie zmniejszaniem się dostępności mieszkańców Podbeskidzia do bezpłatnej opieki stomatologicznej. Wypowiedź Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o braku potrzeby refundowanej opieki ze strony obywateli Polski uważamy za arogancką i skandaliczną. Stomatolodzy zrzeszeni w naszej Izbie są zgodni, co do katastrofalnego stanu uzębienia sporej części mieszkańców, zwłaszcza niepokojąca jest frekwencja próchnicy wśród dzieci i młodzieży.

Obecnie na ilość 169 756 tys. mieszkańców Bielska-Białej i 166 405 tys. mieszkańców powiatu bielskiego, przypada odpowiednio 22 (Bielsko-Biała) i 17 (powiat) podmiotów, co jest liczbą dalece niewystraczającą. W reszcie powiatów Podbeskidzia sytuacja jest porównywalna lub gorsza. Natomiast ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia nie widać najmniejszej chęci zmiany tego stanu rzeczy.

Zbyt niskie stawki za leczenie nie są opłacalne dla lekarzy, a koszyk świadczeń jest zbyt obszerny w stosunku do przeznaczonych środków.

Również rosnące w zastraszającym tempie obowiązki biurokratyczne odstraszają lekarzy dentystów od zawarcia kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W tym stanie rzeczy prawdopodobne jest, że pacjenci Podbeskidzia w najbliższych latach stracą całkowicie dostęp do refundowanych usług stomatologicznych, mimo deklarowanego przez rząd zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia Polek i Polaków.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJRADOSŁAW PIWOWARCZYK

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland