STANOWISKO NR 4/VII/2016

PREZYDIUM

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 24 czerwca 2016 roku

 

 

w sprawie: propozycji wstępnego  projektu ustawy dotyczącej płac minimalnych w ochronie zdrowia.

 

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dużym zaskoczeniem przyjęło przedstawioną na spotkaniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia w dniu 21.06.2016 propozycję wstępnego projektu ustawy dotyczącej płac minimalnych w ochronie zdrowia. Naszym zdaniem zaproponowana stawka 4 800 zł brutto dla lekarza specjalisty, która miałaby obowiązywać dopiero za pięć lat jest żenująco niska i bardzo odbiegająca od stanowiska Samorządu Lekarskiego wyrażonego w uchwałach Krajowego Zjazdu Lekarzy. Zarobki lekarzy powinny odzwierciedlać nakład pracy i odpowiedzialność za podejmowane działania, a także pozostawać w odpowiedniej proporcji do wynagrodzeń innych grup zawodowych.

 

 

Oryginał - w załączeniu

Załączniki:

Ikona dokumentuStanowisko nr 4/VII/2016

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland