STANOWISKO NR 5/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 4 czerwca 2019 roku


w sprawie: proponowanej nowelizacji kodeksu karnego.

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej zdecydowanie protestuje przeciwko proponowanym zmianom przepisów Kodeksu Karnego, które spowodują że znacznemu zaostrzeniu ulegną kary grożące lekarzom za nieumyślne spowodowanie zgonu w trakcie leczenia pacjentów. Chodzi o art. 155 Kodeksu Karnego, którego zmiana praktycznie ograniczy do minimum możliwość wymierzenia w takich przypadkach kary innej niż bezwzględne pozbawienie wolności. Proponowane zmiany spowodują, że lekarze będą odstępować od trudniejszych i bardziej skomplikowanych ale ryzykownych procedur medycznych nie chcąc ponosić nadmiernego ryzyka w przypadku ich niepowodzenia. Uważamy, że proponowana nowelizacja w tym kształcie absolutnie nie powinna wejść w życie.

 

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland