STANOWISKO NR 6/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie: braku gabinetu stomatologicznego świadczącego w ramach kontraktu z NFZ usługi leczenia w znieczuleniu ogólnym dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną na terenie miasta Bielska-Białej.


Po rozpatrzeniu wszystkich aspektów związanych z problemem braku na terenie miasta Bielsko Biała gabinetu stomatologicznego świadczącego w ramach kontraktu z NFZ usługi leczenia w znieczuleniu ogólnym dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej stoi na stanowisku, iż optymalnym w obecnej sytuacji sposobem zabezpieczenia opieki wyżej wymienionym osobom jest zapewnienie przez miasto Bielsko-Biała transportu do placówek świadczących wspomniane usługi na terenie województwa śląskiego.

 

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland