UCHWAŁA NR 108/VIII/2018
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 22 maja 2018 roku

w sprawie: przyjęcia oferty handlowej i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr PKB/09101TM/000564/15 o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Biznes Pakiet.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej przyjmuje ofertę handlową i wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy nr PKB/09101TM/000564/15 o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Biznes Pakiet. Wyżej wymieniona usługa Biznes Pakiet polega na umożliwieniu dostępu do Internetu i połączeń telefonicznych Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

§ 2

Upoważnia się do zawarcia w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej aneksu, o którym mowa w § 1, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lub zastępującego go Wiceprezesa działającego łącznie ze Skarbnikiem lub Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland