UCHWAŁA NR 116/VIII/2022
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 1 marca 2022 roku

w sprawie: przyznania Złotego Znaczka Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz odznaczenia „Mistrz i Nauczyciel”.

 

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1342) oraz na podstawie uchwały nr 54/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania odznaczeń w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej, uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyznaje się Złoty Znaczek Beskidzkiej Izby Lekarskiej niżej wymienionym lekarzom:

 1. dr n. med. Robert Gwinner
 2. lek. Anna Klima
 3. lek. Dorota Niegowska
 4. lek. Dorota Zamarska-Szczypka

§ 2

Przyznaje się Odznaczenie „Mistrz i Nauczyciel” niżej wymienionym lekarzom:

 1. lek. Grzegorz Dubiel
 2. dr n. med. Tomasz Kachel
 3. lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
 4. lek. Jacek Kossowski
 5. dr n. med. Andrzej Krawczyk
 6. dr n. med. Tadeusz Leśniak
 7. dr n. med. Janusz Mogilski
 8. lek. Aniela Ptak

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland