UCHWAŁA NR 147/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na kampanię „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!”.

 
Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 168 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na kampanię „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” do kwoty 2.500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZASTĘPCA SEKRETARZA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RAFAŁ WIŚNIOWSKI

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland