UCHWAŁA NR 14/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: powołania przewodniczących komisji problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) oraz § 13 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 23/VIII/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 17 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się następujących przewodniczących komisji problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej:

1. Komisja ds. Rejestracji Lekarzy
Przewodnicząca - lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska

2. Komisja ds. Praktyk Zawodowych
Przewodniczący - lek. Maciej Skwarna

3. Komisja Etyki
Przewodniczący - dr n. med. Andrzej Krawczyk

4. Komisja ds. Kształcenia Medycznego
Przewodnicząca - lek. Agnieszka Gorgoń-Komor

5. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji
Przewodniczący - lek. Grzegorz Kołodziej

6. Komisja Stomatologiczna
Przewodnicząca - lek. dent. Bogusława Gradowska

7. Komisja Konkursowa
Przewodniczący - lek. Jacek Kossowski

8. Komisja Legislacyjna
Przewodniczący - lek. Jacek Kossowski

9. Komisja Finansowa
Przewodnicząca - dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

10. Komisja Socjalna
Przewodniczący - lek. Janusz Betlej

11. Komisja ds. Lekarzy Seniorów
Przewodnicząca - lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska

12. Komisja ds. Młodych Lekarzy
Przewodniczący - lek. Marcin Mierzwa

13. Komisja ds. Kontaktów z NFZ i Kontraktowania
Przewodnicząca - lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland