UCHWAŁA NR 194/VIII/2021
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie: wyznaczenia dodatkowego terminu posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyznacza się dodatkowy termin posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej na dzień 28 maja 2021 roku godz. 18:00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland