UCHWAŁA NR 226/VIII/2020
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia oferty ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych budynku biurowego przeznaczonego na cele siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej przy ul. Bystrzańskiej 23 w Bielsku-Białej.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej przyjmuje ofertę ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych budynku biurowego przeznaczonego na cele siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej przy ul. Bystrzańskiej 23 w Bielsku-Białej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland