UCHWAŁA NR 232/VIII/2021
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 6 lipca 2021 roku

 

 

w sprawie: ustalenia liczby mandatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji.

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 965 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 3 regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r.  w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącej załącznik do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

Na podstawie wniosku Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby Lekarskiej, zawartego w uchwale nr 19/VIII/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Okręgowej Rady Lekarskiej o ustalenie liczby mandatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji, ustala się liczbę mandatów dla delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji  - 147 (sto czterdzieści siedem) w oparciu o liczbę mandatów określoną w poszczególnych rejonach wyborczych od numeru 1 do numeru 41 oraz w oparciu o ostateczne listy członków rejonów wyborczych.

 

L.P Numer  rejonu wyborczego Nazwa rejonu wyborczego Liczba członków rejonu wyborczego Liczba mandatów dla delegatów
1. Rejon nr 1 BCO – SM Szpital Miejski w Bielsku-Białej
ul. Wyspiańskiego
129 5
2. Rejon nr 2 Szpital Pediatryczny Bielsko-Biała + Bielskie Pogotowie Ratunkowe 51 2
3. Rejon nr 3 BCO –SM Beskidzkie Centrum Onkologii
w Bielsku-Białej ul. Wyzwolenia
114 5
4. Rejon nr 4 Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej + Lekarze – Szczyrk, Buczkowice, Godziszka, Meszna 58

2

 

5. Rejon nr 5 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej 233 9
6. Rejon nr 6 SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach –Bystrej + SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego 40 2
7. Rejon nr 7 Emeryci lekarze dentyści 31 1
8. Rejon nr 8 Emeryci lekarze medycyny 61 2
9. Rejon nr 9 Lekarze dentyści miasto Bielsko-Biała od A do Ł 149 6
10. Rejon nr 10 Lekarze dentyści miasto Bielsko-Biała od M do Z 153 6
11. Rejon nr 11 Lekarze dentyści powiat bielski 81 3
12. Rejon nr 12 Lekarze medycyny miasto Bielsko-Biała I 106 4
13. Rejon nr 13 Lekarze – NZOZ Bielsko-Biała I 56 2
14. Rejon nr 14 Lekarze – NZOZ Bielsko-Biała II 79 3
15. Rejon nr 15 Lekarze - NZOZ Bielsko-Biała III 44 2
16. Rejon nr 16 Szpital Opieki Długoterminowej BZL-R w Jaworzu + praktyki prywatne + ośrodki zdrowia Jaworze + Jasienica + Rudzica + Świętoszówka 35 1
17. Rejon nr 17 Szpital Cieszyn 221 9
18. Rejon nr 18 Lecznictwo Otwarte powiat Cieszyn 133 5
19. Rejon nr 19 Lekarze dentyści powiat cieszyński 133 5
20. Rejon nr 20 Lekarze gminy Andrychów 76 3
21. Rejon nr 21 Wadowice – powiat w tym ZZOZ Wadowice + małe ośrodki zdrowia (bez Andrychowa) 102 4
22. Rejon nr 22 Lekarze dentyści –Wadowice + Sucha Beskidzka 88 4
23 Rejon nr 23 ZOZ Sucha Beskidzka 93 4
24. Rejon nr 24 Pozostali lekarze i lekarze emeryci z Suchej Beskidzkiej 77 3
25. Rejon nr 25 Szpital Żywiec Inter Health Canada 89 4
26. Rejon nr 26 Lekarze i lekarze emeryci Żywiec 41 2
27. Rejon nr 27 Lekarze POZ powiat żywiecki 75 3
28. Rejon nr 28 Lekarze dentyści powiat żywiecki 100 4
29. Rejon nr 29 Szpital Oświęcim 134 5
30. Rejon nr 30 Lekarze lecznictwa otwartego powiat oświęcimski 78 3
31. Rejon nr 31 Lekarze Kęty 46 2
32. Rejon nr 32 Lekarze dentyści powiat oświęcimski bez Kęt 66 3
33. Rejon nr 33 Lekarze dentyści Andrychów + Kęty 53 2
34. Rejon nr 34 Lekarze miasto Bielsko-Biała II 161 6
35. Rejon nr 35 Lekarze powiat cieszyński 119 5
36. Rejon nr 36 Lekarze powiat oświęcimski 51 2
37. Rejon nr 37 Lekarze powiat bielski 91 4
38. Rejon nr 38 Lekarze powiat wadowicki 43 2
39. Rejon nr 39 Lekarze powiat żywiecki 28 1
40. Rejon nr 40 Wspólny Cel 41 2
41. Rejon nr 41 Lekarze POZ powiat bielski i cieszyński oraz miasto Bielsko-Biała 133 5
Razem 3692 147

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZASTĘPCA SEKRETARZA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RAFAŁ WIŚNIOWSKI

 

WICEPREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RADOSŁAW PIWOWARCZYK

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland