UCHWAŁA NR 232/VIII/2018
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 4 września 2018 roku

w sprawie: wydania publikacji wspominkowej „Historia Oddziału Noworodkowego Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej”.
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na wydanie publikacji wspominkowej „Historia Oddziału Noworodkowego Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej” autorstwa Pani dr n. med. Ireny Grudzieckiej i pokrycie związanych z tym kosztów do kwoty 2.000,-zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland