UCHWAŁA NR 264/VIII/2020
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 4 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia podziału półmasek filtrujących MB 20 FFP2 NR D zakupionych przez Fundację Lekarze Lekarzom.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się podział półmasek filtrujących MB 20 FFP2 NR D zakupionych przez Fundację Lekarze-Lekarzom stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Podziału dokonuje się pomiędzy szpitale działające w formie publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, na terenie Beskidzkiej Izby Lekarskiej z przeznaczeniem dla personelu medycznego narażonego na kontakt z COVID-19.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland