UCHWAŁA NR 428/VIII/2020
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 6 października 2020 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na odbywanie posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej za pomocą nośników internetowych zgodnie z wyznaczonymi terminami w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z zagrożeniem SARS-CoV-2 Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na odbywanie posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej za pomocą nośników internetowych zgodnie z wyznaczonymi terminami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

ZASTĘPCA SEKRETARZA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RAFAŁ WIŚNIOWSKI

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland