UCHWAŁA NR 48/VIII/2021
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 2 lutego 2021 roku

 

w sprawie: podziału Beskidzkiej Izby Lekarskiej na rejony wyborcze na okres IX kadencji.

Na podstawie art. 25 pkt 10 oraz art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dn

ia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965 z późn. zm.), § 13 ust. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 13 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r., na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się 41 (czterdzieści jeden) rejonów wyborczych na obszarze działania Beskidzkiej Izby Lekarskiej na okres IX kadencji.
2. Lista rejonów wyborczych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 


Załącznik do uchwały nr 48/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie podziału Beskidzkiej Izby Lekarskiej na rejony wyborcze na okres IX kadencji.

 

Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej

Rejony Wyborcze – IX kadencja

L.P Numer  rejonu wyborczego Nazwa rejonu wyborczego
1. Rejon nr 1 BCO – SM Szpital Miejski w Bielsku-Białej
ul. Wyspiańskiego
2. Rejon nr 2 Szpital Pediatryczny Bielsko-Biała + Bielskie Pogotowie Ratunkowe
3. Rejon nr 3 BCO –SM Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku-Białej  ul. Wyzwolenia
4. Rejon nr 4 Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej + Lekarze – Szczyrk, Buczkowice, Godziszka, Meszna
5. Rejon nr 5 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
6. Rejon nr 6 SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach –Bystrej + SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego
7. Rejon nr 7 Emeryci lekarze dentyści
8. Rejon nr 8 Emeryci lekarze medycyny
9. Rejon nr 9 Lekarze dentyści miasto Bielsko-Biała od A do Ł
10. Rejon nr 10 Lekarze dentyści miasto Bielsko-Biała od M do Z
11. Rejon nr 11 Lekarze dentyści powiat bielski
12. Rejon nr 12 Lekarze medycyny miasto Bielsko-Biała I
13. Rejon nr 13 Lekarze – NZOZ Bielsko-Biała I
14. Rejon nr 14 Lekarze – NZOZ Bielsko-Biała II
15. Rejon nr 15 Lekarze - NZOZ Bielsko-Biała III
16. Rejon nr 16 Szpital Opieki Długoterminowej BZL-R w Jaworzu + praktyki prywatne + ośrodki zdrowia Jaworze + Jasienica + Rudzica + Świętoszówka
17. Rejon nr 17 Szpital Cieszyn
18. Rejon nr 18 Lecznictwo Otwarte powiat Cieszyn
19. Rejon nr 19 Lekarze dentyści powiat cieszyński
20. Rejon nr 20 Lekarze gminy Andrychów
21. Rejon nr 21 Wadowice – powiat w tym ZZOZ Wadowice + małe ośrodki zdrowia (bez Andrychowa)
22. Rejon nr 22 Lekarze dentyści –Wadowice + Sucha Beskidzka
23 Rejon nr 23 ZOZ Sucha Beskidzka
24. Rejon nr 24 Pozostali lekarze i lekarze emeryci z Suchej Beskidzkiej
25. Rejon nr 25 Szpital Żywiec Inter Health Canada
26. Rejon nr 26 Lekarze i lekarze emeryci Żywiec
27. Rejon nr 27 Lekarze POZ powiat żywiecki
28. Rejon nr 28 Lekarze dentyści powiat żywiecki
29. Rejon nr 29 Szpital Oświęcim
30. Rejon nr 30 Lekarze lecznictwa otwartego powiat oświęcimski
31. Rejon nr 31 Lekarze Kęty
32. Rejon nr 32 Lekarze dentyści powiat oświęcimski bez Kęt
33. Rejon nr 33 Lekarze dentyści Andrychów + Kęty
34. Rejon nr 34 Lekarze miasto Bielsko-Biała II
35. Rejon nr 35 Lekarze powiat cieszyński
36. Rejon nr 36 Lekarze powiat oświęcimski
37. Rejon nr 37 Lekarze powiat bielski
38. Rejon nr 38 Lekarze powiat wadowicki
39. Rejon nr 39 Lekarze powiat żywiecki
40. Rejon nr 40 Wspólny Cel
41. Rejon nr 41 Lekarze POZ powiat bielski i cieszyński oraz miasto Bielsko-Biała

 

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland