UCHWAŁA NR 490/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie: zwołania XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwołuje się XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej na dzień 23 marca 2019 roku na godz. 900 w Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 220.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland