UCHWAŁA NR 512/VIII/2018
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 20 listopada 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z przeznaczeniem na druk materiałów i wysyłkę związaną z ofertą ubezpieczenia OC Lekarza na 2019 rok.
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na wydatkowanie środków finansowych z przeznaczeniem na druk materiałów i wysyłkę związaną z ofertą ubezpieczenia OC Lekarza na 2019 rok do kwoty 10.655,- zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych) netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland