UCHWAŁA NR 519/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 listopada 2019 roku

w sprawie: nieodpłatnego udostępnienia sali wykładowej w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali wykładowej w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej w związku z organizowanym Bielskim Festiwalem Maturalnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland