1. UCHWAŁA NR 535/VIII/2018
  OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
  BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
  z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie: ustalenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej na 2019 rok.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej ustala następujące terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2019 roku:

 1. 08.01.2019 r.
 2. 05.02.2019 r.
 3. 05.03.2019 r.
 4. 02.04.2019 r.
 5. 07.05.2019 r.
 6. 04.06.2019 r.
 7. 02.07.2019 r.
 8. 10.09.2019 r.
 9. 01.10.2019 r.
 10. 05.11.2019 r.
 11. 03.12.2019 r.
 12. 17.12.2019 r.

§ 2

Posiedzenia, o których mowa w § 1, rozpoczynać się będą o godz. 16:00.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland