UCHWAŁA NR 559/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 3 grudnia 2019 roku

w sprawie: ustalenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej na 2020 rok.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej ustala następujące terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2020 roku:

 1. 14.01.2020 r.
 2. 11.02.2020 r.
 3. 10.03.2020 r.
 4. 07.04.2020 r.
 5. 05.05.2020 r.
 6. 02.06.2020 r.
 7. 07.07.2020 r.
 8. 08.09.2020 r.
 9. 06.10.2020 r.
 10. 03.11.2020 r.
 11. 01.12.2020 r.
 12. 15.12.2020 r.

§ 2

Posiedzenia, o których mowa w § 1, rozpoczynać się będą o godz. 16:00.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

ZASTĘPCA SEKRETARZA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RAFAŁ WIŚNIOWSKI

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland