UCHWAŁA NR 589/VIII/2019
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 17 grudnia 2019 roku

 

 

w sprawie: ustalenia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej na 2020 rok.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej ustala następujące terminy posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w 2020 roku:

 1. 28.01.2020 r.
 2. 25.02.2020 r.
 3. 24.03.2020 r.
 4. 21.04.2020 r.
 5. 19.05.2020 r.
 6. 16.06.2020 r.
 7. 21.07.2020 r.
 8. 04.08.2020 r.
 9. 18.18.2020 r.
 10. 22.09.2020 r.
 11. 20.10.2020 r.
 12. 17.11.2020 r.
 13. 15.12.2020 r.

§ 2

Posiedzenia, o których mowa w § 1, rozpoczynać się będą o godz. 18:00.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland