UCHWAŁA NR 685/VIII/2021
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 7 grudnia 2021 roku

 

w sprawie: wsparcia starań władz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie o uzyskanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1342) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wspiera starania władz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie o uzyskanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZASTĘPCA SEKRETARZA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RAFAŁ WIŚNIOWSKI

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland